Gå videre til hovedindholdet

Kapitel 16 afgrænser sit fokusområde

Vi afgrænser vores fokusområde, så det alene dækker børn- og ungeafdelinger i kommuner, hvor børn og deres forældre bliver klemt eller udsat for overgreb af en sagsbehandler (socialrådgiver) eller af sagsbehandlerens samarbejdspartner.

Presse-/genrefoto. (Foto: Chameleons Eye / iStock).
Kapitel 16 ændrer sit fokusområde. Det gælder vores side og vores gruppe på Facebook. Det gælder også vores online-avis, der stadig er i etableringsfasen.

Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv

Vores fokus er straffelovens kapitel 16 om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv som direktør, leder eller sagsbehandler (herunder socialrådgiver) i børn- og ungeafdelinger i kommuner, hvor børn og deres forældre bliver klemt af deres sagsbehandler eller af sagsbehandlerens samarbejdspartner.

Vi forholder os især til Sorø, Holbæk, Næstved, Ringsted, Odsherred, Kalundborg og Slagelse kommuner.

Socialrådgivere truer børn og deres forældre

»Det er vores erfaring, at flere og flere udsatte børn og børn med handicap bliver udsat for overgreb af socialrådgivere og deres samarbejdspartnere. Ofte bliver disse børn og deres forældre ligefrem udsat for trusler og systematisk chikane af deres socialrådgiver,« siger Robert Kronberg og fortsætter:

»Vi ønsker at beskrive, hvad kommunerne udsætter disse børn og deres forældre for, og hvordan forvaltninger og politikere skjuler disse overgreb. Samtidig ønsker vi at belyse og afdække socialrådgivernes personlige motiver for at udsætte børn og deres forældre for overgreb.«

Følg med på:
Kapitel 16 udgives af Slagelse News ved Slagelse Media med Robert Kronberg som ansvarshavende redaktør. Telefon: 7174 1448 (hverdage kl. 09-18). E-mail: redaktion@slagelsemedia.dk.

Red/rk.

Kommentarer

Populære opslag fra denne blog

Regeringen svigter mennesker med handicap

Græsrodsbevægelse #enmillionstemmer sender råb om hjælp til internationale myndigheder. I årevis har kommunerne truffet afgørelser på handicapområdet i strid med lov eller grundlæggende retsprincipper, uden nogen siddende regering har grebet ind.

Dårlige chefer skal fratages retten til at lede

Dårlige chefer, der gør arbejdslivet surt for sine medarbejdere, skal ikke omplaceres, men fratages retten til at lede mennesker. Regeringen viser gode intentioner, men giver nul redskaber til pressede offentligt ansatte, hvis arbejdsliv er lagt i hænderne på en elendig chef. Søren Fibiger Olesen. (Pressefoto: Krifa).