Gå videre til hovedindholdet

Korrumpering af byrådsmedlemmer i det lukkede rum

Hvad er det, der sker, når byrådspolitikere korrumperer, efter de er valgt ind i byrådet (kommunalbestyrelsen eller borgerrepræsentationen)? Det er faktisk ret simpelt, og mange af os kender det fra andre steder. 

 

Svaret er det lukkede eller rettere hemmelige rum, altså magtens rum, hvor man enten er inde eller ude. Betingelsen for at have adgang til det mørke rum er informationskontrol.

Ansigter omkring lange borde med lavthængende frugt

Mange undrer sig over, hvorfor ideologiske lokalpolitikere pludselig korrumperer og begynder at forsvare og måske ligefrem ansætte forråede forvaltningsfolk. Det handler om skrøbelighed og magt.

Det er vanskeligt at komme ind i en byråd med en form for "dyb stat". De fleste byrådsmedlemmer får nemlig ingen magt, men er kun ansigter omkring et langt bord, hvor de forsøger at skjule deres manglende indflydelse i en særegen dialektisk mumlen, mens de skærer ansigter efter behov.

Det er et stort puslespil af vælgere, partier, valggrupper og embedsmænd, hvor de folkevalgte gerne vil fremstå som personligheder, der gør en forskel. Derfor må de cherrypicke blandt de lavthængende frugt, som embedsapparatet serverer på en paptallerken.

Cherrypicking er kort sagt en gave til forvaltningschefer, der har en naturlig interesse i at holde politikerne på en armslængdes afstand.

Politikerne udsættes for informationskontrol i rummet

Det handler egentlig om en serie af lukkede rum mod magtens centrum, hvor lokalpolitikere kæmper sig fra rum til rum, som bliver mørkere og mørkere. 

Politikerne introduceres hele tiden i nye hemmeligheder og i embedsvældets udtænkte afledningsmanøvrer, som skal mørklægge forråelsen blandt forvaltningens medarbejdere.

Lokalpolitikere har to valg: 1) At være inde i rummet med hemmelighederne, frugterne og magten, men dermed acceptere magtens præmis. Eller 2) at være ude af rummet, men dermed uden reel indflydelse og alene med hatten i hånden over for vælgerne.

De fleste har mødt en manipulator, som sænker stemmen, når han skal introducere en i de allerdybeste hemmeligheder, som i virkeligheden handler om at øge manipulatorens magt. Det kaldes for informationskontrol inden for manipulation.

Den form for informationskontrol udøves i det lukkede rum, hvor forvaltning og lokalpolitikere mødes. Lokalpolitikerne introduceres i hjemmestrikkede hemmeligheder, mens forvaltningen uddeler lidt lavthængende frugt til politikerne.

Opretholder status quo ved at bevare og udveksle forråelse

Alle, lige fra ledende medarbejdere og hele vejen op til toppen og ned til udvalgsformænd (rådmænd og fagborgmestre), har en interesse i mindst at opretholde status quo – altså penge, magt og viden.

Den nemmeste måde at opretholde status quo og samtidig øge ens indflydelse er ved at opretholde og bevare det mørke rum, inklusive de forråede forvaltningsfolk. Hemmelighederne og forråelsen er kort sagt mørtlen imellem de sorte sten, der udgør det konstant voksende slot, hvorfra der uddeles lavthængende frugt til ansigterne i byrådssalen.

Status quo opretholdes blandt andet ved gentagne gange at kalde forvaltningsfolkene for "dygtige", når man omtaler dem i offentligheden, men også ved at vende det blinde øje til, når systemet fortsat ansætter forråede forvaltningsfolk i en absurd form for naturlig og løbende udveksling med andre kommuner.

I sidste ende handler det om det lukkede rum, hvor lokalpolitikere og forvaltningschefer i en uudtalt alliance med sære fortællinger holder hånden over hinanden i angst for, at den anden part skubber en ud af det lukkede rum med lavthængende frugt.

Lokalpolitikere kan skubbes ud i glemslens tåger med gråd og tænders gnidsel, mens forvaltningschefer kan skubbes ud med et gyldent håndtryk og en snarlig ansættelse i en anden forvaltning, som har brug for en erfaren kuglestøber.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Ivan Mollov / iStock).

Kommentarer

Populære opslag fra denne blog

Regeringen svigter mennesker med handicap

Græsrodsbevægelse #enmillionstemmer sender råb om hjælp til internationale myndigheder. I årevis har kommunerne truffet afgørelser på handicapområdet i strid med lov eller grundlæggende retsprincipper, uden nogen siddende regering har grebet ind.

Dårlige chefer skal fratages retten til at lede

Dårlige chefer, der gør arbejdslivet surt for sine medarbejdere, skal ikke omplaceres, men fratages retten til at lede mennesker. Regeringen viser gode intentioner, men giver nul redskaber til pressede offentligt ansatte, hvis arbejdsliv er lagt i hænderne på en elendig chef. Søren Fibiger Olesen. (Pressefoto: Krifa).

Kapitel 16 afgrænser sit fokusområde

Vi afgrænser vores fokusområde, så det alene dækker børn- og ungeafdelinger i kommuner, hvor børn og deres forældre bliver klemt eller udsat for overgreb af en sagsbehandler (socialrådgiver) eller af sagsbehandlerens samarbejdspartner. Presse-/genrefoto. (Foto: Chameleons Eye / iStock).