Gå videre til hovedindholdet

Nu skal borgernes retssikkerhed på socialområdet styrkes

Borgernes retssikkerhed på det sociale område skal forbedres, og det medfører blandt andet, at retssikkerheden på udvalgte områder af kommunernes praksis skal undersøges af en retssikkerhedsgruppe.

Genrefoto. (Foto: R Classen Layouts / iStock).
En ny retssikkerhedsgruppe skal se nærmere på udvalgte områder af kommunernes praksis, og formålet med undersøgelsen er at styrke borgernes retssikkerhed på det sociale område. Det skriver Børne- og Socialministeriet i en pressemeddelelse.

Retssikkerheden inden for det sociale område undersøges

Borgernes retssikkerhed på det sociale område skal forbedres. Derfor oprettes en ny uafhængig gruppe med forankring i Ankestyrelsen, som skal undersøge nogle af de forhold, som betyder mest for borgernes retssikkerhed.

Analyserne kan handle om sagsbehandlingstider og overholdelse af forvaltningsretlige regler og skal se nærmere på retssikkerheden på udvalgte områder af kommunernes praksis. Det kan danne grundlag for ændringer af praksis, som styrker borgernes retssikkerhed på det sociale område.

Retssikkerhedsgruppen er på plads i løbet af efteråret 2019

Den nye retssikkerhedsgruppe er et resultat af aftalen om satspuljen for 2019-2022, hvor der blev afsat 12 millioner kroner til at styrke retssikkerheden.

Emnerne for retssikkerhedsgruppens analyser besluttes af et rådgivende organ bestående af organisationer på det sociale område, som har et godt overblik over borgernes udfordringer i mødet med det offentlige.

Retssikkerhedsgruppen og det rådgivende organ forventes at være på plads i løbet af efteråret 2019. De forskellige analyser og afrapporteringer samles i 2022 i en afsluttende rapport om retssikkerheden på det sociale område.

PM/rk.

Kommentarer

Populære opslag fra denne blog

Regeringen svigter mennesker med handicap

Græsrodsbevægelse #enmillionstemmer sender råb om hjælp til internationale myndigheder. I årevis har kommunerne truffet afgørelser på handicapområdet i strid med lov eller grundlæggende retsprincipper, uden nogen siddende regering har grebet ind.

Dårlige chefer skal fratages retten til at lede

Dårlige chefer, der gør arbejdslivet surt for sine medarbejdere, skal ikke omplaceres, men fratages retten til at lede mennesker. Regeringen viser gode intentioner, men giver nul redskaber til pressede offentligt ansatte, hvis arbejdsliv er lagt i hænderne på en elendig chef. Søren Fibiger Olesen. (Pressefoto: Krifa).

Kapitel 16 afgrænser sit fokusområde

Vi afgrænser vores fokusområde, så det alene dækker børn- og ungeafdelinger i kommuner, hvor børn og deres forældre bliver klemt eller udsat for overgreb af en sagsbehandler (socialrådgiver) eller af sagsbehandlerens samarbejdspartner. Presse-/genrefoto. (Foto: Chameleons Eye / iStock).